Celler de Can Roca Project

 Mas Marroch Garden

 August 2015

IMG_7435.JPG
 
 

Concept

 Les línies de força de l’intervenció escultòrica "àncores a la terra", estan construïdes al voltant dels eixos conceptuals i compositius següents:

  1. L’integració formal de l’obra amb l’arquitectura proposada. La escultura recupera la forma de la cúpula, utilitzant, com és el cas de l’arquitectura, 18 unitats de costelles “similars” a les 18 unitats estructurals de l’edifici, en aquest cas alliberades dels criteris arquitectònicsde resistència estructural i geometria.
  2. L’integració conceptual de l’obra amb els criteris constructius de l’arquitectura. La construcció de la escultura respecta els valors de sostenibilitaten els processos constructius, en particular la recuperació dels materials de rebuig de la pròpia construcció arquitectònica.
  3. La voluntat de reflectir el caràcter lliure i universal de la cuina creativa d’avantguarda del Celler de Can Roca sense deslligar-se del territori al seu nivell més local.
  4. La proposta  d’una escultura aèria formalment plena d’elegància i vitalitat en concordança amb la finalitat del lloc i amb la forma esfèrica de la cúpula. Materials orgànics, asimetries, colors pixelats i sobrietat del conjunt escultural.
 
 

                                            Design: 

 

                                       Process:

 

                                          Press: